صنایع لاستیك سازی نیكوبر شرق سپاهان
درباره شرکت

id : 2413
نام : صنایع لاستیك سازی نیكوبر شرق سپاهان
پروانه بهره برداری : 23362
تلفن کارخانه : 3135724642
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان یكم، فرعی 14، پلاك 196
آدرس دفتر مرکزی : خیابان یكم فرعی 14 پلاك 196

شیلنگ و لوله لاستیكی ولكانیزه شده تقویت شده با مواد نسجی

صنایع لاستیك سازی نیكوبر شرق سپاهان

1000 : تن

واشر و حلقه های لاستیكی صنعتی و خانگی

صنایع لاستیك سازی نیكوبر شرق سپاهان

1000 : تن

روكش و پوشش لاستیكی به جز روكش لاستیكی مخازن

صنایع لاستیك سازی نیكوبر شرق سپاهان

500 : تن

روكش و پوشش لاستیكی مخازن

صنایع لاستیك سازی نیكوبر شرق سپاهان

500 : تن

گرد گیرها از لاستیك ولكانیزه شده

صنایع لاستیك سازی نیكوبر شرق سپاهان

1000 : تن

غلتك نوار نقاله

صنایع لاستیك سازی نیكوبر شرق سپاهان

1000 : تن

غلتك فلزی ماشین آلات صنعتی با روكش غیر فلزی

صنایع لاستیك سازی نیكوبر شرق سپاهان

400 : تن

غلتك فلزی ماشین آلات صنعتی بدون روكش

صنایع لاستیك سازی نیكوبر شرق سپاهان

600 : تن

قالب تزریق لاستیك و پلاستیك

صنایع لاستیك سازی نیكوبر شرق سپاهان

400 : تن

قالب اكسترود لاستیك و پلاستیك

صنایع لاستیك سازی نیكوبر شرق سپاهان

400 : تن