دانش بنیان آتیه سازان الكترونیك
درباره شرکت

id : 57567
نام : دانش بنیان آتیه سازان الكترونیك
پروانه بهره برداری : 18367
تلفن کارخانه : 8338229725
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار شهید بهشتی-سه راه 22 بهمن-كوچه فاطمه زهرا-پلاك 15
آدرس دفتر مرکزی : بلوار شهید بهشتی-سه راه 22 بهمن-كوچه بانك صنعت و معدن-كوچه فاطمه زهرا-پلاك15ساختمان شماره 4 پارك علم

ترازوی توزین اشخاص

دانش بنیان آتیه سازان الكترونیك

_ : عدد

دستگاه هشدار دهنده (دزدگیر) معمولی

دانش بنیان آتیه سازان الكترونیك

_ : عدد

دزدگیر خودرو

دانش بنیان آتیه سازان الكترونیك

_ : عدد

دستگاه موقعیت یاب مكانی (جی پی اس)

دانش بنیان آتیه سازان الكترونیك

_ : عدد

پایانه راه دور RTU

دانش بنیان آتیه سازان الكترونیك

_ : عدد

كنترل كننده خودكار سیستم روشنایی

دانش بنیان آتیه سازان الكترونیك

_ : عدد

كنترل كننده سطح مایعات

دانش بنیان آتیه سازان الكترونیك

_ : عدد

سیستم كنترل كننده محیطی ساختمان (ایمنی، تهویه، روشنایی و ...)

دانش بنیان آتیه سازان الكترونیك

_ : عدد

كنترل كننده خودكار پارامترهای گلخانه

دانش بنیان آتیه سازان الكترونیك

_ : عدد

ثبت كننده داده (دیتا لاگر) پارامترهای الكتریكی

دانش بنیان آتیه سازان الكترونیك

_ : عدد