صفاریان - سیدمحمود
درباره شرکت

id : 2363
نام : صفاریان - سیدمحمود
پروانه بهره برداری : 32392
تلفن کارخانه : 3864131
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : شهرك صنایع امیركبیربلوك 1شماره 15
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

تولید مدلهای ریخته گری مدلسازی

صفاریان - سیدمحمود

600 : تن