صفاری راد-یوسف
درباره شرکت

id : 2362
نام : صفاری راد-یوسف
پروانه بهره برداری : 91-14594
تلفن کارخانه : 6627552
تلفن دفتر مرکزی : 6627552
آدرس کارخانه : اصفهان 431متری شرق سه راهی پینارت در امتداد جاده انرژی اتمی و عمق 611 متری شمال جاده مذكور در امتداد جاده خاكی مجاور كانال آب
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان خ آپادانا ك باغ توتی بن گلستان پ 41

پاك كردن وبسته بندی حبوبات

صفاری راد-یوسف

100 : دستگاه

بسته بندی غلات

صفاری راد-یوسف

750 : تن