شایان كشت افزار كرمان
درباره شرکت

id : 56855
نام : شایان كشت افزار كرمان
پروانه بهره برداری : 112/7/797636
تلفن کارخانه : 3432911633
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 11 جاده تهران- روبروی موكت ترمه ( محل استیجاری)
آدرس دفتر مرکزی : جاده تهران روبروی سازمان تعاون روستایی

نهركن كشاورزی

شایان كشت افزار كرمان

_ : عدد

سم پاش موتوری

شایان كشت افزار كرمان

_ : عدد

دستگاه چند منظوره آماده سازی خاك

شایان كشت افزار كرمان

_ : عدد

دیسك كشاورزی

شایان كشت افزار كرمان

_ : عدد

خاك ورز كشاورزی

شایان كشت افزار كرمان

_ : عدد