شیر گاز پاسارگاد
درباره شرکت

id : 2312
نام : شیر گاز پاسارگاد
پروانه بهره برداری : 2516
تلفن کارخانه : 3133812271
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : -خیابان 24-جنب شركت نگهبان گاز
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان- مقابل پالایشگاه-شهرك صنعتی محمود آباد- خیابان 24 - جنب شركت نگهبان گاز

مته الماسه ای

شیر گاز پاسارگاد

1500 : دستگاه

شیر گاز آبگرمكن گازی

شیر گاز پاسارگاد

6000 : دستگاه

شیر گاز بخاری گازی

شیر گاز پاسارگاد

3000 : عدد

قالب ریخته گری به جز قالب شمش ریزی

شیر گاز پاسارگاد

3000 : عدد

آب گرم كن گازی دیواری

شیر گاز پاسارگاد

3000 : عدد

پكیج گرمایشی برقی

شیر گاز پاسارگاد

150 : عدد

تنظیم كننده فشار گاز

شیر گاز پاسارگاد

8000 : عدد

حسگر دما ترموكوپل

شیر گاز پاسارگاد

150 : تن