شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
درباره شرکت

id : 2318
نام : شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
پروانه بهره برداری : 32438
تلفن کارخانه : 3133812191
تلفن دفتر مرکزی : 3113812191
آدرس کارخانه : 181متری شمال خیابان 18 - در امتداد جاده به سمت تهران در ضلع شرق جاده مذكور
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی حسین آباد گاریجه بین خیابان 18 و21 روبروی پالایشگاه اصفهان شیرپاستوریزه پگاه اصفان

آب میوه مركبات از كنسانتره

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

1000 : عدد

آب میوه غیر مركبات از كنسانتره یا پوره

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

60 : تن

شیر نارگیل

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

320 : عدد

مارگارین جامد

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

1 : تن

شیر پاستوریزه

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

500 : دستگاه

شیر استریلیزه

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

2000 : دستگاه

خامه پاستوریزه

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

100000 : عدد

خامه استریلیزه

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

250000 : متر مربع

ماست پاستوریزه

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

11000 : تخته

كره پاستوریزه

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

60000 : تخته

روغن كره

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

60 : تن

قره قوروت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

60000 : تن

شیر خشك

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

400 : تن

پودر فرآورده های لبنی

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

400 : تن

دسر لبنی پاستوریزه آماده مصرف

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

120 : تن

نوشیدنی غیر تخمیری شیری- میوه ای

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

200 : دستگاه

پنیر سفید ایرانی تولید شده به روش فرا پالایش (UF)

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

1200 : تن

پنیر خامه ای

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

100 : تن

خامه قنادی شیرین شده

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

100 : تن

خامه قنادی شیرین نشده

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

1800 : تن

كشك مایع صنعتی

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

1800 : تن

پودر آب پنیر

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

100 : تن

پودر كنسانتره پروتئینی آب پنیر

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

100 : تن

پودركنسانتره پروتئینی شیر

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

100 : تن

پنیر پروبیوتیك

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

35 : تن

پنیر حاوی چربی گیاهی

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

70 : تن

نوشیدنی كفیر

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

2500 : تن

خامه نیم چرب (سبك) پاستوریزه با ماندگاری بالا (ESL)

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

2500000 : عدد

پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

100 : تن

پودر خامه قنادی بر پایه تركیبات گیاهی

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

240 : تن

پایداركننده-امولسیفایر ممزوج شده

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

3000000 : متر مربع

بسته بندی پنیر

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

3500 : هزار قالب