تولید قطعات الكترونیك سیرجان-مكمل 1380/5-2/2/81
درباره شرکت

id : 56391
نام : تولید قطعات الكترونیك سیرجان-مكمل 1381/5-2/2/81
پروانه بهره برداری : 46143
تلفن کارخانه : 1345-34727798
تلفن دفتر مرکزی : 121-44911461-3
آدرس کارخانه : سیرجان منطقه خ ادیسون
آدرس دفتر مرکزی : تهران-جاده مخصوص كرج ك م9

تلویزیون رنگی

تولید قطعات الكترونیك سیرجان-مكمل 1380/5-2/2/81

_ : عدد

مانیتوررنگی

تولید قطعات الكترونیك سیرجان-مكمل 1380/5-2/2/81

_ : عدد