آب بند
درباره شرکت

id : 600
نام : آب بند
تلفن : 77 64 27 85 - 77 64 27 86 - 021
فکس : 77 64 03 83 - 021
آدرس : تـهران ، خیـابـان طالـقـانـی ، بعـد از چهـارراه بهـار ، کـوچـه وزیـن

رادیاتور

آب بند

- : انواع مدلهای ترمو باران حوله ای و...

دیگ آب گرم

آب بند

- : انواع

دیگ بخار

آب بند

- : انواع افقی و ایستاده

مشعل

آب بند

- : انواع گاز سوز و گازوئیلی