شریف آبگرمكن
درباره شرکت

id : 2265
نام : شریف آبگرمكن
پروانه بهره برداری : 21928
تلفن کارخانه : 3135551149
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان هفتون خیابان معراج بین پل سرهنگ و چهار راه گاز (جنب بانك صادرات)
آدرس دفتر مرکزی : خ معراج جنب بانك صادرات