شركت فن گستر پویا
درباره شرکت

id : 2261
نام : شركت فن گستر پویا
پروانه بهره برداری : 717
تلفن کارخانه : 3133818456
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 21پلاك21
آدرس دفتر مرکزی : مقابل پالایشگاه - منطقه صنعتی محمود آباد- خیابان 21

مبدل هوا خنك

شركت فن گستر پویا

3 : دستگاه

مبدل پره دار

شركت فن گستر پویا

65 : دستگاه

مبدل دو لوله ای

شركت فن گستر پویا

470 : تن

مبدل آبگرد

شركت فن گستر پویا

30000 : متر مربع

مبدل تیوب بندل

شركت فن گستر پویا

2000 : عدد

دستگاه جداساز با فیلتر خلاء درام

شركت فن گستر پویا

1100 : تن

دستگاه كویل بازكن

شركت فن گستر پویا

50 : تن

ماشین برش گیوتینی فلزات

شركت فن گستر پویا

100 : تن

پرس هیدرولیكی

شركت فن گستر پویا

45 : تن

پرس مكانیكی(به جز پیچی و آربور)

شركت فن گستر پویا

50000 : تن

تجهیزات داخلی برج تقطیر

شركت فن گستر پویا

700 : تن

خم كاری ورق

شركت فن گستر پویا

2200 : تن

اجزاء و قطعات فلزی كولر آبی

شركت فن گستر پویا

30 : تن

ماشین برش گیوتینی فلزات

شركت فن گستر پویا

30000 : تن

پرس مكانیكی(به جز پیچی و آربور)

شركت فن گستر پویا

80000 : تن

ماشین سی ان سی برش كاری فلزات

شركت فن گستر پویا

10000 : هزار قالب