سینا پرداز آپادانا
درباره شرکت

id : 2224
نام : سینا پرداز آپادانا
پروانه بهره برداری : 6518
تلفن کارخانه : 3146412941
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز یك خیابان سوم غربی فرعی دو جنوبی پلاك 4
آدرس دفتر مرکزی : خیابان آپادانا اول- كوچه پارسیان- پلاك 43

بازسازی و نوسازی توربین

سینا پرداز آپادانا

5 : تن

قطعات كمپرسورها

سینا پرداز آپادانا

5 : دستگاه

یاتاقان لغزشی

سینا پرداز آپادانا

5 : دستگاه

هیترهای الكتریكی صنعتی

سینا پرداز آپادانا

10000 : دستگاه

حسگر عمق

سینا پرداز آپادانا

30000 : دستگاه

حسگر دما ترموكوپل

سینا پرداز آپادانا

2200 : تن