ماشین سازی آگرین دستگاه فرتاك
درباره شرکت

id : 55259
نام : ماشین سازی آگرین دستگاه فرتاك
پروانه بهره برداری : 1196441
تلفن کارخانه : 8735155156
تلفن دفتر مرکزی : 2166915168
آدرس کارخانه : جنب سیلوی ئاگرین، شماره تماس:18735155156، شماره همراه:19189735373،
آدرس دفتر مرکزی : تهران -خ ستار خان -خ باقر خان-پ72-واحد 7

لوله فولادی بدون درز مشبك جدار چاه آب

ماشین سازی آگرین دستگاه فرتاك

_ : عدد

اسكلت فولادی ساختمانی

ماشین سازی آگرین دستگاه فرتاك

_ : عدد

اسكلت فولادی سوله

ماشین سازی آگرین دستگاه فرتاك

_ : عدد

خط تولید ورق كارتن

ماشین سازی آگرین دستگاه فرتاك

_ : عدد

رول پیچ كاغذ سازی

ماشین سازی آگرین دستگاه فرتاك

_ : عدد

خشك كن كاغذ به جز خشك كن كاغذ تیشو

ماشین سازی آگرین دستگاه فرتاك

_ : عدد

فوردینیر كاغذ سازی

ماشین سازی آگرین دستگاه فرتاك

_ : عدد

پالپر كاغذ سازی

ماشین سازی آگرین دستگاه فرتاك

_ : عدد