شر?ت ماشین ?شت آبیدر
درباره شرکت

id : 55235
نام : شر?ت ماشین ?شت آبیدر
پروانه بهره برداری : 11925934
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهر? صنعتی 2 خ 3
آدرس دفتر مرکزی : شهر? صنعتی 2

ماشین الات كاشت كشاورزی

شر?ت ماشین ?شت آبیدر

_ : عدد

ریخته گری چدن سفید

شر?ت ماشین ?شت آبیدر

_ : عدد

ریخته گری چدن نشكن داكتیل

شر?ت ماشین ?شت آبیدر

_ : عدد

ریخته گری فلزات رنگین آلومینیوم

شر?ت ماشین ?شت آبیدر

_ : عدد