ذوب ریس سماء
درباره شرکت

id : 55223
نام : ذوب ریس سماء
پروانه بهره برداری : 119138715
تلفن کارخانه : 4221116
تلفن دفتر مرکزی : 4221116
آدرس کارخانه : كیلومتر34 ج سنندج دهگلان
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر34 ج سنندج دهگلان

گونی پلی پروپیلن

ذوب ریس سماء

_ : عدد

نخ پلی پروپیلن p.p

ذوب ریس سماء

_ : عدد