محمدرضا- علی سلیمانیون و خانم زهرا رضوانی
درباره شرکت

id : 54853
نام : محمدرضا- علی سلیمانیون و خانم زهرا رضوانی
پروانه بهره برداری : 41961
تلفن کارخانه : 3342151-19125518126
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : قم- شكوهیه- بلوار آیت اله خامنه ای-نبش خ دهم-ق F116
آدرس دفتر مرکزی : قم خ امام خ تولیددارو تراشكاری وماشین سازی فولاد صنعت

غلطك اسیاب غلات ودانه های روغنی

محمدرضا- علی سلیمانیون و خانم زهرا رضوانی

_ : عدد