محمد مهدی ضماندجو
درباره شرکت

id : 54814
نام : محمد مهدی ضماندجو
پروانه بهره برداری : 51285
تلفن کارخانه : 3342493
تلفن دفتر مرکزی : 9112172347
آدرس کارخانه : قم- شهرك صنعتی شكوهیه- مجتمع كارگاهی- فاز3- قطعهE2
آدرس دفتر مرکزی : تهران- تهرانسر كاظمیه كوچه چهارم پ7 طبقه3 سمت راست

ترمینال الكتریكی نوع ردیفی

محمد مهدی ضماندجو

_ : عدد