كاریزان پیچ گستر
درباره شرکت

id : 54571
نام : كاریزان پیچ گستر
پروانه بهره برداری : 113293
تلفن کارخانه : 2533342298
تلفن دفتر مرکزی : 2188325161
آدرس کارخانه : بلوار آیت الله خامنه ای، خیابان چهارم، قطعه FN41142143
آدرس دفتر مرکزی : میدان هفت تیر خ غفاری پ 11

واشر فولادی كم كربن

كاریزان پیچ گستر

_ : عدد

واشر فولادی پر كربن

كاریزان پیچ گستر

_ : عدد

پیچ فولادی آلیاژی M12 و كوچك تر

كاریزان پیچ گستر

_ : عدد

پیچ فولادی آلیاژی بزرگ تر از M12

كاریزان پیچ گستر

_ : عدد

مهره فولادی آلیاژی M12 و كوچكتر

كاریزان پیچ گستر

_ : عدد

مهره فولادی آلیاژی بزرگ تر از M12

كاریزان پیچ گستر

_ : عدد