فنی مهندسی شب كهربا
درباره شرکت

id : 54524
نام : فنی مهندسی شب كهربا
پروانه بهره برداری : 47174
تلفن کارخانه : 2533341183
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان سنبل- فرعی یاس- پ P111
آدرس دفتر مرکزی : شهرك شكوهیه خیابان سنبل فرعی یاس پ 111

سازه فلزی ثابت نگهدارنده پنل خورشیدی

فنی مهندسی شب كهربا

_ : عدد

چراغ روشنایی خورشیدی

فنی مهندسی شب كهربا

_ : عدد

ترانسفورماتور ابزار و لوازم برقی

فنی مهندسی شب كهربا

_ : عدد

مولد برق خورشیدی

فنی مهندسی شب كهربا

_ : عدد

لامپ كم مصرف

فنی مهندسی شب كهربا

_ : عدد

چراغ های خیابانی، معابر و بزرگراه ها

فنی مهندسی شب كهربا

_ : عدد

چراغ های پروژكتوری

فنی مهندسی شب كهربا

_ : عدد

چراغ های LED دار

فنی مهندسی شب كهربا

_ : عدد