سپاهان كارا - شركت
درباره شرکت

id : 2113
نام : سپاهان كارا - شركت
پروانه بهره برداری : 31689
تلفن کارخانه : 3811418
تلفن دفتر مرکزی : 3811418
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی محمود آباد حسین آباد گاریچه خ 18
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

استارتراستارت موتور

سپاهان كارا - شركت

80000 : متر مربع

دینام خودرو

سپاهان كارا - شركت

200000 : مترمربع