علی شفیعی
درباره شرکت

id : 54429
نام : علی شفیعی
پروانه بهره برداری : 162244
تلفن کارخانه : 2854182
تلفن دفتر مرکزی : 9121512381
آدرس کارخانه : قم - جاده اصفهان- كیلومتر6- 21 متری كامراد- سنگبری صدف
آدرس دفتر مرکزی : قم - جاده اصفهان- كیلومتر6- 21 متری كامراد