سبزه علی-علی
درباره شرکت

id : 2191
نام : سبزه علی-علی
پروانه بهره برداری : 12172
تلفن کارخانه : 7715663
تلفن دفتر مرکزی : 7715663
آدرس کارخانه : اصفهان خ كهندژ جوان بالا ك باغ حمام
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان خ كهندژ جوان بالا ك باغ حمام

محصولات لاستیكی صنعتی

سبزه علی-علی

1365 : تن