سعید رضوانی
درباره شرکت

id : 54113
نام : سعید رضوانی
پروانه بهره برداری : 66554
تلفن کارخانه : 19126522548-7313117
تلفن دفتر مرکزی : 19126522548-7313117
آدرس کارخانه : قم- جاده كاشان، 31 متری سنگبریها دوم، داخل كوچه، سمت چپ، جنب سنگ ظفر
آدرس دفتر مرکزی : قم- جاده كاشان، كوچه سوهانی اطلس، آخر كوچه، سمت راست

نفت بی بو

سعید رضوانی

_ : عدد