رضا شكوهیان
درباره شرکت

id : 53874
نام : رضا شكوهیان
پروانه بهره برداری : 35727
تلفن کارخانه : 3343434-3343433
تلفن دفتر مرکزی : 9123513392
آدرس کارخانه : قم- شهرك صنعتی شكوهیه- فاز2- خیابان كلاهدوز-خ6-ق FN347
آدرس دفتر مرکزی : قم- خ 45 متری صدوق- 21 متری سعدی- پ 51

دستگاه رنگرزی الیاف مصنوعی

رضا شكوهیان

_ : عدد