رهبری - جمشید
درباره شرکت

id : 2127
نام : رهبری - جمشید
پروانه بهره برداری : 5933
تلفن کارخانه : 3861761
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اصفهان خ امام خمینی بعدازمشیرالدوله خ امام حسین 1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

گاواهن

رهبری - جمشید

150000 : مترمربع