تولیدی كاغذ و مقوای شمشاد قم
درباره شرکت

id : 53616
نام : تولیدی كاغذ و مقوای شمشاد قم
پروانه بهره برداری : 91813
تلفن کارخانه : 2536222857
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جنب كارخانه توسكا- قطعه NT26
آدرس دفتر مرکزی : ناحیه صنعتی طغرود

كاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

تولیدی كاغذ و مقوای شمشاد قم

_ : عدد

فلوتینگ از كاغذ باطله

تولیدی كاغذ و مقوای شمشاد قم

_ : عدد

كاغذ و مقوای كرافت لاینر قهوه ای

تولیدی كاغذ و مقوای شمشاد قم

_ : عدد