تولیدی فرآورده های گوشتی پارس
درباره شرکت

id : 53611
نام : تولیدی فرآورده های گوشتی پارس
پروانه بهره برداری : 116713
تلفن کارخانه : 2538711111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ابتدای جاده اراك ، جنب كارخانه آرد قم
آدرس دفتر مرکزی : قم-ابتدای جاده اراك - جنب كارخانه آرد قم