تولیدی صنایع ریز پردازنده های پارسینه البرز
درباره شرکت

id : 53588
نام : تولیدی صنایع ریز پردازنده های پارسینه البرز
پروانه بهره برداری : 1566
تلفن کارخانه : 2533342451
تلفن دفتر مرکزی : 2513342451
آدرس کارخانه : كلاهدوز 9، قطعه 522 FN- پلاك 914
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شكوهیه - كلاهدوز 9 - پلاك 914

كارت هوشمند مغناطیسی

تولیدی صنایع ریز پردازنده های پارسینه البرز

_ : عدد