پیام صادرات
درباره شرکت

id : 53451
نام : پیام صادرات
پروانه بهره برداری : 93773
تلفن کارخانه : 19121151558-12523673862
تلفن دفتر مرکزی : 12188861886-7
آدرس کارخانه : قم- شهرك صنعتی سلفچگان- خیابان خلیج فارس- خیابان كوثر- نبش خیابان پیام- بلوك F - قطعه 3 تا 18
آدرس دفتر مرکزی : تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان بهشهر- پلاك 11- طبقه 5

روغن دنده

پیام صادرات

_ : عدد

روغن صنعتی { غیرخوراكی }

پیام صادرات

_ : عدد

روغن سوخت تقطیری

پیام صادرات

_ : عدد

تصفیه روغن سوخته

پیام صادرات

_ : عدد

ضد یخ

پیام صادرات

_ : عدد

نفت بی بو

پیام صادرات

_ : عدد

تینر

پیام صادرات

_ : عدد