پترو توربین گاز آرمان
درباره شرکت

id : 53394
نام : پترو توربین گاز آرمان
پروانه بهره برداری : 71582
تلفن کارخانه : 2533342651
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان مخابرات، خیابان كاج، قطعه s31
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شكوهیه ، بلوار مطهری ، خیابان كاج ، پلاك 412

بازسازی و نوسازی توربین

پترو توربین گاز آرمان

_ : عدد