پاكشوما
درباره شرکت

id : 53381
نام : پاكشوما
پروانه بهره برداری : 63852
تلفن کارخانه : 2533354641
تلفن دفتر مرکزی : 2188731518
آدرس کارخانه : فاز دوم، میدان شهید احمدی روشن، بلوار امام علی شرقی، نبش خیابان بیستم
آدرس دفتر مرکزی : م آرژانتین خ احمد قصیر ك 12 پ 28