رستمی - منصور
درباره شرکت

id : 1973
نام : رستمی - منصور
پروانه بهره برداری : 18224
تلفن کارخانه : 3862797
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اصفهان خ امام شهرك ساماندهی بلوك 21پ 25
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

غلطكهای نورد

رستمی - منصور

100000 : متر مربع