الیاف گلریز قم - شركت
درباره شرکت

id : 53161
نام : الیاف گلریز قم - شركت
پروانه بهره برداری : 119124521
تلفن کارخانه : 3342757-19121535226
تلفن دفتر مرکزی : 3342757-19121535226
آدرس کارخانه : قم- شهرك صنعتی شكوهیه- بلواربهشتی- انتهای خ مفتح- قk99
آدرس دفتر مرکزی : قم- شهرك صنعتی شكوهیه- بلواربهشتی- انتهای خ مفتح- قk99

الیاف مصنوعی الیاف پلی استر

الیاف گلریز قم - شركت

_ : عدد

بازیافت ضایعات پلاستیك

الیاف گلریز قم - شركت

_ : عدد

گرانول پلی استر

الیاف گلریز قم - شركت

_ : عدد