مهندسی و ساخت بیتا برین
درباره شرکت

id : 52979
نام : مهندسی و ساخت بیتا برین
پروانه بهره برداری : 31667
تلفن کارخانه : 2833536535
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بعد از پل شركت نفت، مجتمع صنعتی شهید رجایی، جنب شركت اركان فلز
آدرس دفتر مرکزی : ابتدای جاده قدیم تهران مجتمع صنعتی شهید رجایی

مخازن فلزی ذخیره ای (به جز مخازن مواد غذایی)

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

مخازن استیل (فولادی) مواد غذایی

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

مخازن آلومینیومی مواد غذایی

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

مخازن فلزی مخصوص جمع آوری زباله

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

نوار نقاله پیاله ای

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

نوار نقاله صفحه دار

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

نوار نقاله زنجیری

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

نوار نقاله ناودانی

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

نوار نقاله قرقره ای

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

نوار نقاله غلتكی

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

نوار نقاله بكسلی

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

نوار نقاله چرخی

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

نوار نقاله تسمه ای زیپ شونده (منعطف)

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

نوار نقاله تسمه ای مسطح

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

نوار نقاله تسمه ای مقعر

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

میكسر پنوماتیك

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

میكسر گرانشی

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

میكسر همزن دار

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

میكسر گردان با تیغه ثابت

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

میكسر گردان بدون همزن

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

میكسر آماده سازی خوراك دام

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

میكسر آسفالت

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

دستگاه مخلوط كن خمیر

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

میكسر رنگ سازی

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

میكسر بنبوری

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

میكسر ركورددار پزشكی

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

میكسر هماتولوژی پزشكی

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

میكسر ورتكس پزشكی

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

میكسر ویبراتور پزشكی

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد

میكسر آزمایشگاهی مصالح ساختمانی

مهندسی و ساخت بیتا برین

_ : عدد