ذوب آرای سپاهان
درباره شرکت

id : 1937
نام : ذوب آرای سپاهان
پروانه بهره برداری : 711/45121
تلفن کارخانه : 3136612368
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان پنجم ، پلاك 121
آدرس دفتر مرکزی : چهار باغ بالا روبروی مجتمع كاویانساختمان حافظیه ط 4 واحد 12

غلاف تغذیه ریخته گری فلزات

ذوب آرای سپاهان

40000 : مترمربع