صنایع الكتروموتورلیا
درباره شرکت

id : 52656
نام : صنایع الكتروموتورلیا
پروانه بهره برداری : 46343
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : مجتمع صنعتی لیا-كیلومتر15جاده قزوین-بوئین زهرا
آدرس دفتر مرکزی : null

الكتروموتورهای اسنكرون

صنایع الكتروموتورلیا

_ : عدد