شانه و كارتن لیا
درباره شرکت

id : 52612
نام : شانه و كارتن لیا
پروانه بهره برداری : 88446
تلفن کارخانه : 33454429-128
تلفن دفتر مرکزی : 9121181667
آدرس کارخانه : قزوین- شهرك صنعتی لیا- خ بهره وری
آدرس دفتر مرکزی : null

شانه تخم مرغ

شانه و كارتن لیا

_ : عدد

شانه میوه جات مقوایی

شانه و كارتن لیا

_ : عدد