سیلیساز
درباره شرکت

id : 52593
نام : سیلیساز
پروانه بهره برداری : 39154
تلفن کارخانه : 33453335-128
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : قزوین- كیلومتر 15 جاده بوئین زهرا- مجتمع لیا
آدرس دفتر مرکزی : -

سیلیكات سدیم

سیلیساز

_ : عدد