ذخیره انرژی پارس آرسیس
درباره شرکت

id : 52494
نام : ذخیره انرژی پارس آرسیس
پروانه بهره برداری : 2421
تلفن کارخانه : 2188832192
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار عبید زاكانی، میدان صنعت، خیابان عبید زاكانی، صنعت 8
آدرس دفتر مرکزی : خیابان كریمخان زند-خیابان ایرانشهر شمالی خیابان موسی كلانتری شرقی - پلاك 46 طبقه 3 واحد 5

باتری های خشك كربن-روی

ذخیره انرژی پارس آرسیس

_ : عدد