جهان ماشین لیا
درباره شرکت

id : 52434
نام : جهان ماشین لیا
پروانه بهره برداری : 25533
تلفن کارخانه : 2824453283
تلفن دفتر مرکزی : 2824453283
آدرس کارخانه : پارك صنعتی لیا، خیابان سعدی، جنب شركت تولید زنجان برنز
آدرس دفتر مرکزی : قزوین پارك صنعتی لیا خیابان سعدی جهان بخش لیا

شمش آلومینیوم سری 1000

جهان ماشین لیا

_ : عدد

ماشین آلات تولید رنگدانه معدنی

جهان ماشین لیا

_ : عدد