داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان
درباره شرکت

id : 1891
نام : داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان
پروانه بهره برداری : 19591
تلفن کارخانه : 3112289952
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 11 فرعی 9 پلاك 33
آدرس دفتر مرکزی : فلكه احمد آباد-ابتدای بزرگمهر-ك شادكام - پ6

دارو با منشا گیاهی به شكل كرم، ژل، پماد و لوسیون

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

60000 : متر مربع

دارو با منشا گیاهی به شكل قرص

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

60000 : متر مربع

دارو با منشا گیاهی به شكل كپسول

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

100000 : مترمربع

دارو با منشا گیاهی به شكل پودر یا دانه

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

100000 : متر مربع

داروهای كلیه و مجاری ادراری و تناسلی به شكل ساشه

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

40000 : متر مربع

پد لوسیون بعد از نیش حشرات

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

900 : تن

سیلدنافیل (قرص)

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

50000 : متر مربع

استیل سیستئین (قرص جوشان)

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

45000 : متر مربع

اندانسترون (قرص)

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

60000 : متر مربع

پردنیزولون (قرص)

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

60000 : متر مربع

ویتامین ث (پودر)

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

171000 : مترمربع

سولفات روی (كپسول)

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

2500000 : مترمربع

آهن و اسید فولیك و روی (كپسول)

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

650 : تن

فروس سولفات (قرص)

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

250 : تن

پچ درمانی پوشش زخم دیابتی

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

25 : تن

پچ درمانی پوشش زخم سوختگی

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

25 : تن

پچ درمانی پوشش زخم سالك

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

50 : تن

پچ درمانی آكنه

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

100 : تن

پچ آرایشی و بهداشتی برای هیدراسیون سطح پوست

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

100 : تن

پچ آرایشی و بهداشتی برای رفع چروك وعوارض پیری پوست

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

100 : تن

پلی اتیلن گلایكول (پودر)

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

60000 : تن

پچ درمانی خنك كننده پیشانی

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

40000 : تن

ژل مرطوب كننده

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

40000 : متر مربع

فرآورده های آرایش لب

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

1250 : تن

ضد عرق (غیر اسپری)

داروسازی آرایشی بهداشتی و شوینده ریحان نقش جهان

200000 : متر مربع