تعاونی تولیدی و توزیعی گیاهان زینتی فرصت
درباره شرکت

id : 52362
نام : تعاونی تولیدی و توزیعی گیاهان زینتی فرصت
پروانه بهره برداری : 159519
تلفن کارخانه : 2833792924
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك كوثر ، ضلع شمالی بوستان گلبرگ
آدرس دفتر مرکزی : خ سپه

میوه خشك

تعاونی تولیدی و توزیعی گیاهان زینتی فرصت

_ : عدد

سبزیجات، صیفی جات و گلهای خوراكی خشك شده

تعاونی تولیدی و توزیعی گیاهان زینتی فرصت

_ : عدد

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

تعاونی تولیدی و توزیعی گیاهان زینتی فرصت

_ : عدد

بسته بندی چای

تعاونی تولیدی و توزیعی گیاهان زینتی فرصت

_ : عدد

بسته بندی چاشنی و ادویه

تعاونی تولیدی و توزیعی گیاهان زینتی فرصت

_ : عدد

بسته بندی گلاب و عرقیات گیاهی

تعاونی تولیدی و توزیعی گیاهان زینتی فرصت

_ : عدد

بسته بندی دم نوش گیاهی و میوه ای

تعاونی تولیدی و توزیعی گیاهان زینتی فرصت

_ : عدد

بسته بندی دانه های روغنی و غیر روغنی خوراكی به جز خشكبار

تعاونی تولیدی و توزیعی گیاهان زینتی فرصت

_ : عدد