اعلم سردیوند چگینی
درباره شرکت

id : 52184
نام : اعلم سردیوند چگینی
پروانه بهره برداری : 1733
تلفن کارخانه : 5-4453673-128
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : پارك صنعتی لیا- خ بهار-قطعه 1711- بلوك 17- صنایع فلزی- جنب پ
آدرس دفتر مرکزی : null

تراك میكسر

اعلم سردیوند چگینی

_ : عدد

دستگاه میكسر خمیر

اعلم سردیوند چگینی

_ : عدد

میكسر رنگ سازی

اعلم سردیوند چگینی

_ : عدد

بچینگ پلانت

اعلم سردیوند چگینی

_ : عدد