خدمات بازرگانی سپاهان شهر-شرکت
درباره شرکت

id : 1871
نام : خدمات بازرگانی سپاهان شهر-شرکت
پروانه بهره برداری : 711/39896
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ امام خمینی خ بسیج ? 2
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

بسته بندی موادغذائی برای هواپیما

خدمات بازرگانی سپاهان شهر-شر?ت

80000 : عدد

درجه بندی وبسته بندی ادویه جات

خدمات بازرگانی سپاهان شهر-شر?ت

50000 : متر مربع

بسته بندی قند

خدمات بازرگانی سپاهان شهر-شر?ت

175000 : متر مربع

بسته بندی شكر

خدمات بازرگانی سپاهان شهر-شر?ت

1500 : دستگاه

خلال دندان چوبی

خدمات بازرگانی سپاهان شهر-شر?ت

1500 : دستگاه

بسته بندی قهوه فوری

خدمات بازرگانی سپاهان شهر-شر?ت

2000 : عدد