حیدری رامشه - محمدرضا
درباره شرکت

id : 1852
نام : حیدری رامشه - محمدرضا
پروانه بهره برداری : 2471
تلفن کارخانه : 3181869
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اصفهان چهار راه آپادانا بعد از كشتارگاه 1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

رنگدانه هاباستثناءموادرنگ كننده مصنوعی الی

حیدری رامشه - محمدرضا

45000 : متر مربع