ریسندگی یكتا نسترن
درباره شرکت

id : 51944
نام : ریسندگی یكتا نسترن
پروانه بهره برداری : 31859
تلفن کارخانه : 121-44634167-4466714
تلفن دفتر مرکزی : 121-44667141
آدرس کارخانه : اتوبان قزوین- تاكستان- 3 كیلومتر مانده به تاكستان- سمت راست
آدرس دفتر مرکزی : تهران- شهرك اكباتان- خ بیمه چهارم شهیدفلسفی- پ11- واحد زیر

نخ پنبه

ریسندگی یكتا نسترن

_ : عدد

الیاف مصنوعی الیاف پلی استر

ریسندگی یكتا نسترن

_ : عدد