تولیدی باندهای پزشكی ایران
درباره شرکت

id : 51872
نام : تولیدی باندهای پزشكی ایران
پروانه بهره برداری : 413
تلفن کارخانه : 2825223161
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : انتهای كمربندی ،روبروی سیلو ،جنب دانشگاه پیام نور
آدرس دفتر مرکزی : خیابان سهروردی شمالی خیابان میرزایی زینالی غربی پلاك 146ط 1ول

باندگچ

تولیدی باندهای پزشكی ایران

20000 : تن

الیاف پنبه هیدروفیل

تولیدی باندهای پزشكی ایران

_ : عدد

كیسه پلی اتیلن بافته شده

تولیدی باندهای پزشكی ایران

_ : عدد

باند زخم بندی ساده (پانسمان)

تولیدی باندهای پزشكی ایران

_ : عدد

باند ارتوپدی معمولی (باند گچی)

تولیدی باندهای پزشكی ایران

_ : عدد

باند زیر گچ ارتوپدی

تولیدی باندهای پزشكی ایران

_ : عدد

باند ارتوپدی سنتتیك (مانند فیبرگلاس، پلی استر)

تولیدی باندهای پزشكی ایران

_ : عدد

باند كشی

تولیدی باندهای پزشكی ایران

_ : عدد

گاز استریل

تولیدی باندهای پزشكی ایران

_ : عدد

پد دندانپزشكی

تولیدی باندهای پزشكی ایران

_ : عدد

آتل شكستگی و اصلاح انحراف

تولیدی باندهای پزشكی ایران

_ : عدد