تاك فام
درباره شرکت

id : 51842
نام : تاك فام
پروانه بهره برداری : 41815
تلفن کارخانه : 1282-5222874
تلفن دفتر مرکزی : 121-88717161-8871715
آدرس کارخانه : كیلومتر چهار جاده تاكستان- زیر پل راه آهن
آدرس دفتر مرکزی : تهران-خیابان ولی عصر- جنب پمپ بنزین ساعی- برج سرو ساعی- طبقه