صنایع فیض غدیر
درباره شرکت

id : 51571
نام : صنایع فیض غدیر
پروانه بهره برداری : 34426
تلفن کارخانه : 1282-6333626
تلفن دفتر مرکزی : 121-88731461-3
آدرس کارخانه : كیلومتر 15جاده بوئین زهرا - اشتهارد- خیابان چرم سازی- انتهای
آدرس دفتر مرکزی : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان پاكستان- پلاك 18