حسن زاده تبریزی-بهروزومعایرحقیقی-علی اكبر وطوقانی-غلامرضا
درباره شرکت

id : 1816
نام : حسن زاده تبریزی-بهروزومعایرحقیقی-علی اكبر وطوقانی-غلامرضا
پروانه بهره برداری : 27569
تلفن کارخانه : 3865375
تلفن دفتر مرکزی : 3865375
آدرس کارخانه : خ امام خمینی انتهای 12 بهمن ك صنعتگران لاستیك پارس
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان خ امام خمینی انتهای 12 بهمن

محصولات لاستیكی صنعتی

حسن زاده تبریزی-بهروزومعایرحقیقی-علی اكبر وطوقانی-غلامرضا

1000 : دستگاه